Fatiha Suresi

Fatiha suresi sayfamızda sizler için hazırladıklarımız;
1. Fatiha suresi konusu
2. Fatiha suresi okunuşu
3. Fatiha suresi meali
4. Fatiha suresi sesli okunuşu
5. Fatiha suresi arapça
6. Fatiha suresi faziletleri

1. Konusu

Fatiha suresi Kur’an ilimlerine dair kaynaklarda birden fazla adı vardır; ancak bunlardan “Fatiha, es-Seb‘u’l-mesânî, Ümmü’l-kitâb” adları hadislerde geçmektedir. Fatiha 7 ayetten oluşur. Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke’de nâzil olduğu hususunda ittifak vardır. Kaynaklarda nüzûl sebebiyle ilgili özel bir olay yoktur. Kur’an’ın hem bir mukaddimesi hem de özeti gibidir. Ayrıca her müminin kıldığı namazın bütün rek‘atlarında rabbi ile konuşurcasına okuması ve bu sayede O’na yaklaşması murat edilmiştir.

Fatiha süresi bütün bunları ya sözü veya özüyle ihtiva etmektedir ya da bu konularda aklın önünü açarak ona ışık tutmaktadır.

Bu sure ilâhî kitabın bütün amaçlarını; getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet halinde ihtiva etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş amacı insanların dünya hayatını düzene koymak ve iyi (ilâhî irade, rızâ ve düzene uygun) bir dünya hayatından sonra ebedî saadeti sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için: 1. Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır. 2. Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının “yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah” olduğunun bilinmesine bağlıdır. 3. Bu imanı, bu bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükâfat ve ceza vaadi gerekir.

2. Fatiha suresi okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn
3- Errahmâni-rrahîm
4- Mâliki yevmi-ddîn
5- İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în
6- İhdinâ-ssirâta-lmustakîm
7- Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn

3. Fatiha suresi meali

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2- Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur. 
3- Rahmân ve rahîm. 
4- Ödül ve ceza gününün tek hâkimi.  
5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
6- Bizi dosdoğru yola ilet.
7- Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil!

4. Sesli okunuşu

5. Fatiha suresi arapça

fatiha suresi

6. Faziletleri

Fatihanın fazileti ile ilgili bir çok hadis bulunmaktadır.

“Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” (Tirmîzî)

“Fatiha’yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır” (Feyzü’l – Kadir)

“Fatiha ile Ayetel kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez” (Deylemi)

“Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” (İbn Mâce)

“Sizden biri vefât ettiğinde onu fazla bekletmeyin! Onu serî bir şekilde kabrine götürün! Kabrinin baş ucunda Fatiha Suresi ve ayak ucunda da Bakara Suresi’nin sonu (Amenerrasulü) okunsun!” (Taberani)

Allah’ın Resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fatiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî)

Kaynaklar
Fatiha suresini okuyan; Kabe İmamı Maher al Muaiqly
Meal; Diyanet Kuran Yolu
www.kuran.diyanet.gov.tr
www.islamansiklopedisi.org.tr
www.kuranvemeali.com
www.namazsitesi.com

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir